Gratis verzending > € 75,- excl.
Binnen 24 uur in huis
023-5245005

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN A.B. Nails
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die A.B. Nails verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van A.B. Nails of om een andere reden persoonsgegevens aan A.B. Nails verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
A.B. Nails, Meester Cornelisstraat 26 2023DH Haarlem, 023 5245005, KvK 34287482
De salon is bereikbaar via [email protected] of op telefoonnummer: 023 5245005.

2. Welke gegevens verwerkt A.B. Nails en voor welk doel:
2.1       De volgende persoonsgegevens:
            a) voor- en achternaam
            b) telefoonnummer en e-mailadres
            c) adresgegevens

2.2       A.B. Nails verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over opleidingen, bestellingen.
b) uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten, activiteiten en producten van A.B. Nails.
c) uw adresgegevens kunnen gebruikt worden voor het verzenden van brochures.

E-mail berichtgeving:
A.B. Nails gebruikt uw naam en e-mailadres om u per e-mail haar nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
A.B. Nails verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1    Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft A.B. Nails passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt A.B. Nails gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1    Via de eigenaresse van A.B. Nails kan u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. A.B. Nails zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen 14 dagen na ontvangst, hierover informeren.

5.2    Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3    Indien u klachten heeft over de wijze waarop A.B. Nails uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaresse van A.B. Nails via [email protected].

6. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.